Kävin läpi hallituspuolueiden ohjelmia.

SDP:n 46. puoluekokouksen 23.8.2020 hyväksymän poliittisen ohjelman sivulla 67 mainitaan seuraavaa:

”Jokainen maa on lähtökohtaisesti vastuussa veloistaan eikä kannustimia ylivelkaantumiselle tule luoda. Mahdollisen erillisen suhdannetasausmekanismin ei tule olla pysyvä tulonsiirtojärjestelmä.”

Mitä muuta elpymisrahasto tekee, kuin tekee veloista yhteisvastuullisia ja luo kannustimia ylivelkaantumiselle? Myös järjestelyn pysyvyydestä on selkeitä viitteitä kuultu ympäri Eurooppaa.

Ja ei. Koronakriisi ei käy selitykseksi sille, miksi SDP poikkeaa ohjelmastaan, koska ohjelma on laadittu koronakriisin keskellä. Pääministeri Marin kävi sopimassa elpymisrahaston perustamisesta EU:n neuvostossa heinäkuussa 2020. Puoluekokous on hyväksynyt ohjelman elokuussa 2020, kuten edellisestä käy ilmi.

Demareissa ei siis joko piitattu siitä, että puoluekokouksessa hyväksytään saman tien rikottavaksi tehty puolueohjelma tai ei ymmärretty, mistä elpymisrahastossa on todellisuudessa on kyse ja mihin puolue on Suomea sitomassa.

Toisen vasemmistopuolueen vasemmistoliiton tavoiteohjelma vuosille 2020-2023 puolestaan tavoittelee seuraavaa:

”Luodaan rahaliittoon eroamismekanismi.”

”Vahvistetaan euromaiden finanssipoliittista autonomiaa ja vastuuta omista veloistaan.”

Elpymisrahaston kaataminen pakottaisi luomaan rahaliittoon eroamismekanismin ja vahvistaisi jäsenmaiden autonomiaa.

Aikovatko SDP ja vasemmistoliitto todella kävellä puoluekokousedustajiensa päättämien tavoitteiden ja linjavetojen yli?