Tiistaina 15.9.2020 Vantaalla Kytöpuiston koulussa 11-vuotias oppilas kuristettiin tajuttomaksi. Pahoinpitely tapahtui välitunnilla viidestä välituntivalvojasta huolimatta.

Koulukiusaamisen pitkästä historiasta huolimatta paljon on puhuttu, mutta vähän tehty. Lakiehdotuksia haudataan eduskunnassa toistuvasti valiokuntiin, ongelmia hyssytellään ja puuttumattomuuden kulttuuri kouluissa elää ja voi hyvin.

Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi on ensi tilassa otettava käyttöön niin sanottu Ruotsin malli, jossa koulutuksen järjestäjä voi joutua korvausvastuuseen kiusaamisen uhrille, jos koulussa ei ole puututtu kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti.

Korvausvastuu on tehokas keino ohjaamaan viranomaisten toimintaa kiusaamisen ehkäisemisessä. Koska Suomessa on oppivelvollisuus ja lasten on koulua käytävä, niin jokaisen oppivelvollisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaminen kouluissa on myös prioriteettilistalla aivan keskeinen asia.

Opetuksen järjestäjän on tehtävä absoluuttisesti kaikkensa!

***

Korvausvastuun lisäksi Suomessa tarvitaan Ruotsin malliin koulujen toiminnan systemaattista tarkastamista viranomaisen taholta. Kuntien toteuttama omavalvonta on huono vitsi ja aluehallinto reagoi käytännössä ainoastaan kanteluihin ja valituksiin.

Ruotsissa kouluvirasto ylläpitää kiusaamistapauksista myös tietokantaa, josta vanhemmat voivat halutessaan tarkastella koulukohtaisia tietoja kiusaamisesta. Viranomaiselta voi pyytää nähtäväksi tarkempia asiakirjoja kiusaamistapauksista ja ne on myös luovutettava.

Oikeustieteen professori Suvianna Hakalehdon mielestä Suomessa tarvitaan myös selkeä väylä, jonka kautta oppilaat voisivat kannella koulujen toiminnasta kiusaamistilanteissa. Tällaisesta kanavasta pitäisi myös tiedottaa oppilaille ja heidän vanhemmilleen säännöllisesti ja valituksen tekemisen tulee olla niin helppoa, että lapsikin sen osaa.

Näiden toimien lisäksi perusopetuslakia tulee muuttaa niin, että kiusatun sijasta kiusaaja tai kiusaajat siirretään toiseen kouluun. On täysin kestämätöntä, että kiusaamisen uhrit ja heidän perheensä joutuvat edelleen järjestelemään arkensa uudelleen kiusaamisen takia.

Tästä nimenomaisesta asiasta kansanedustaja Tiina Elovaara teki vuonna 2016 lakialoitteen, jonka kansanedustajien enemmistö allekirjoitti. Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies teki samanlaisen aloitteen syksyllä 2019.

Se, että kansanedustajien enemmistön tuesta huolimatta eduskunta ei ole saanut tätä asiaa maaliin, vaan se on haudattu kahdesti valiokuntiin asiantuntijoiden ja OAJ:n suosiollisella myötävaikutuksella, on häpeäksi koko instituutiolle.

Miksi Suomessa yhä suojellaan kiusaajia ja vähätellään viranomaisen vastuuta?

Lähde:

Koulukiusattu voi Ruotsissa saada korvauksia kunnalta viranomaisen suosituksesta – Professorista malli toimisi Suomessakin: ”Korvausvastuun uhka näyttää olevan usein varsin tehokas keino”, Iltalehti 7.9.2019

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1a8ddcb9-fa39-48ef-bf25-313f146cbe24