Toteutuuko yksilön oikeus vaikuttaa yhteiskunnassa?

Amerikkalaisen Cancel-kulttuurin saapuminen Suomeen aiheuttaa syvää huolta, kun meillä on muutenkin pitkä historia yhden totuuden maana. Kun toleranssi eriäville mielipiteille on luvattoman heikkoa, koko yhteiskunta muuttuu hiljalleen ulossulkevaksi ja marginalisoivaksi. Lue lisää