Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen heikoin lenkki Suomessa on päätöksenteko EU-asioissa

Valtion vahvimmaksi laiksi tarkoitettu perustuslaki on pelkkiä tahroja paperilla, jos sitä ei tarvitse noudattaa, sen noudattamista ei valvo kukaan eikä sen rikkomisesta joudu vastuuseen. Lue lisää