HUS julkaisi 16.11.2021 tiedotteen ensihoidon tehtävämäärien huomattavasta noususta kesästä 2021 alkaen.

TAYS kertoi vastaavasta kehityksestä verkkosivuillaan 7.12.2021. Tiedotteen mukaan ensihoidon tehtävämäärät ovat niin ikään olleet nousussa kesästä 2021 lähtien ja kasvu on nyt ”poikkeuksellisen runsasta”. Puhutaan jopa 1500 kuukausittaisen tehtävän kasvusta aiempiin vuosiin verrattuna.

Pyytämieni ja saamieni tietojen mukaan vastaavaa nousua on Kanta-Hämeessäkin. Vuosi 2021 on ollut niin ikään kesästä lähtien kiireisempi kuin koskaan. Kanta-Hämeen osalta puhutaan noin 100-200 tehtävän noususta kuukausitasolla verrattuna aiempien vuosien vastaaviin ajankohtiin.

HUS:n ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisman mukaan ”tehtävämäärän kasvu ei selity ensihoitoa vaativilla koronapotilailla eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa”.TAYS:n tiedote kertoo täsmälleen samaa.

Koronapotilaat tai muutokset sairastavuudessa siis tuskin selittävät kasvua muillakaan alueilla. Esimerkiksi HUS:n alueella taudin ilmaantuvuus on ollut koko ajan suurta.

Mitkä ovat ne tekijät, jotka kesästä 2021 ovat kääntäneet tehtävämäärät rajuun nousuun? Mitä sellaista on kesästä 2021 alkaen tapahtunut, että ensihoitoa on kentällä tarvittu enemmän?

Tarpeettomien tehtävien osuuden kasvu ainakin tuntuu selityksenä ontuvalta. Miksi kansalaiset olisivat kesällä 2021 menettäneet tyystin kykynsä arvioida, tarvitsevatko pienet vammat tai kuume kiireellistä hoitoa vai ei?

Oli syy mikä tahansa, kehityksestä on syytä olla huolissaan.