Kirjoitus julkaistu Hämeenlinnan kaupunkiuutisissa 30.12.2020.

Olen viime vuosina kiinnittänyt huomiota Hämeenlinnan kaupungin ilmoituksiin avoimista työpaikoista. Kaupungin työnhakijoille asettamat pätevyysvaatimukset lähes pestiin kuin pestiin ovat varsin korkeita. Kaupungin palveluksessa voikin olettaa työskentelevän korkeasti koulutettuja osaajia eri aloilta.

Kaupunki on kuitenkin viime vuosina maksanut itsensä kipeäksi erilaisista ulkopuolisista ostoista, konsulttiselvityksistä ja suunnitelmista, jotka monessa tapauksessa ovat olleet kaupungista toiseen monistettuja, vailla omaleimaisuutta.

Karkeasti ottaen kai pitäisi ajatella, että insinöörillä ei tulisi olla jatkuvaa tarvetta ostaa konsultaatiota toiselta insinööriltä, lakimiehellä lakimieheltä tai arkkitehdillä arkkitehdiltä, vaan kaupungin omissa organisaatioissa toimivan, korkeasti koulutetun henkilöstön osaamista hyödynnettäisiin paikallisesti, ketterästi ja omaleimaisesti. Lean-ajattelua mukaillen tulisi luopua turhasta ja ulosmitata paremmin olemassa oleva osaaminen.

Konsulttipalveluiden hankinta on toki perusteltua siltä osin, kun organisaatiossa havaitaan käsillä olevaan asiaan liittyvää osaamisvajetta. Jos osaamisvaje on kroonista, kriittinen katse tulee suunnata rekrytointiprosessiin. Silloin tällöin syntyy kuitenkin vaikutelma, että organisaatiossa on kyllä osaavia ihmisiä, mutta varsinainen työ tehdään silti ostopalveluna muualla. 

Kaupungin kehittämissuunnitelmat, joista viimeisimpänä Hämeensaaren uudet kaavasuunnitelmat, viestivät sinne tänne huitomisesta, jonka tuloksena olemassa olevien parkkialueiden päälle suunnitellaan rakennettavaksi asuintaloja ja samaan ahtauteen hamutaan vielä kallista areenaakin. 

Nurinkurisinta areenahankkeessa on, että nykyisen Rinkelinmäen jäähallin kuntoselvityksen tuloksia vasta odotellaan alkuvuodesta 2021. Suunnittelu ei siis ole tarvelähtöistä, vaan se saa alkusysäyksensä suuruudenhulluista ideoista, joille tarve keksitään jälkikäteen.

Hämeensaaren kokonaisuus synnyttää myös uusien parkkipaikojen tarpeen, joka puolestaan halutaan ratkaista vaihteeksi uudella parkkitalolla. Samalla kuitenkin todetaan, että parkkipaikat eivät muuten siitä huolimatta tule riittämään mitenkään areenan tapahtumien aikana!

Pitkän tähtäimen kehittämisen ja monenlaisten toimijoiden yhteisen, vuosien työn tuloksena olemme kiertäneet koko ympyrän. Poistamme olemassa olevia parkkipaikkoja käytöstä rakentaaksemme ne uudelleen samaan paikkaan. Tämäkö todella on parasta koordinaatiota ja strategista kehittämistä, mitä rahalla saa?