Julkaisuvapaa heti

Kansalaisaloite lapsilisän jakamisesta yhteishuoltajuudessa

Perjantaina 15.12.2017 julkaistaan kansalaisaloite.fi –palvelussa kansalaisaloite lapsilisän jakamisesta yhteishuoltajuustilanteissa.

Pienten lasten vanhempien erot ovat tänä päivänä valitettavan yleisiä. Avioerosta kärsii vuosittain noin 30 000 lasta. Erovanhemmat päätyvät nykyisin hyvin usein vuoroviikkojärjestelyyn, jossa lapset ovat melko tarkalleen puolet ajasta kummallakin vanhemmalla. Tällöin molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen tarve kustantaa lasten perustarpeita, kuten ruoka, asuminen, vaatteet, lääkärikäynnit ja harrastukset.

Nyt julkaistavalla kansalaisaloitteella pyritään ajanmukaistamaan lapsilisälakia tukemaan tämän päivän vanhemmuutta. Lakiin ehdotetut muutokset on tarkoitettu edistämään yhteishuoltajuusvanhempien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lain edessä ja purkamaan lähivanhemmaksi määritellyn keinotekoista valta-asemaa lapsilisän osalta. Lapsilisän huoltajuussopimuksen pohjalta tapahtuva jakaminen erovanhempien kesken ehkäisee siihen mahdollisesti liittyviä turhia erimielisyyksiä muutenkin vaikeissa erotilanteissa.

Aloite ja sen tarkemmat perustelut: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2712

Aloitteen vireillepanija ja edustaja on hattulalainen Kimmo Kautio.

 

Lisätietoja:

Kimmo Kautio

p. 044 3560 545

kimmo.kautio@gmail.com