Voima-lehden artikkelissa ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” Tiina Heikkilä ja Petri Jääskeläinen kirjoittavat, että ”punavihreän vasemmiston kupeeseen kätkeytyy pieni venäjämielinen siipi”. Annoin Tiina Heikkilälle huhtikuussa sähköpostihaastattelun, jonka julkaisen ohessa kokonaisuudessaan. Lihavoinnit ovat Heikkilän kysymyksiä, kursiivilla 11.-13.4. sähköpostitse antamani vastaukset. Molemmat ovat sanatarkkoja lainauksia.

Näistä kysymyksistä ja vastauksista jokainen voi itse päätellä, missä valossa minut ja Vastavalkea oli ennalta päätetty esittää. Ilmastonmuutokseen, turvapaikanhakijoihin, salaliittoteorioihin ja Venäjään liittyvillä kysymyksillä oltiin selvästi iltalypsyllä: Ilmastoskeptisismiä, rasismia tai putinismia yritettiin epätoivoisesti houkutella esiin. Toimitus tuntui tarvitsevan jotakin, mikä tukisi Vastavalkean kategorista leimaamista salaliittoteoriasivustoksi, valemediaksi tai edes inhottavaksi vihajulkaisuksi. Voinenkin esittää tässä julkisen anteeksipyyntöni siitä, etten nähtävästi runsaasta vastausmateriaalista huolimatta tarjonnut paljoakaan, mikä olisi tukenut valittua näkökulmaa.

HAASTATTELU:

Tiina Heikkilä (TH): Miten Vasemmistoliitto suhtautuu Venäjään, ja miten sen pitäisi mielestäsi suhtautua? Entä Suomi?

Kimmo Kautio (KK): Vasemmistoliiton sisällä on monenlaista suhtautumista Venäjään. Minusta joku vanha taistolainen Venäjän kritiikitön puolustelu on ihan yhtä hölmöä, kuin sekin, että Venäjää tarkastellaan sateenkarilasit päässä ja annetaan sen määrittää suhtautumista ulko- ja turvallisuuspoliittisiin peruskysymyksiin. Venäjä tekee suurvaltapolitiikkaa siinä missä muutkin suurvallat ja näihin tulisi suhtautua mahdollisimman johdonmukaisesti ilman sellaista kaksinaismoralismia, jossa yksi suurvalta saa sikailla ilman YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää ilman seuraamuksia, kun toiselle asetetaan samanlaisesta toiminnasta pakotteita. Suomessa on näissä asioissa pitkä reaalipolitiikan perinne. Pyrkimyksen – suhtautua neutraalisti eri suurvaltoihin – esittäminen jonkinlaisena Venäjän etujen ajamisena on erinäisten Nato-kuiskuttelijoiden ja Venäjästä päivittäin vouhottavien turvallisuuspolitiikan aktiivien tavoite. Sen ei saa antaa vääristää ajattelua.

TH: Millainen julkaisu Vastavalkea on sinusta?

KK: Toimituskunnan nykyisenä jäsenenä olen ehkä hivenen jäävi vastaamaan, mutta halusin itse avustaa Vastavalkeaa nimenomaan siitä syystä, että se on parissa vuodessa noussut suomalaisen ”vaihtoehtoisen median” kärkikastiin. Vaihtoehtoinen lainausmerkeissä siksi, että Vastavalkea pyrkii varmistamaan faktoja siinä missä mikä tahansa muukin julkaisu. Sen sijaan olemme tarkkoja siitä, ettemme julista totuuksina asioita, joita ei missään ole pitäväsi totuuksiksi todistettu. Tällaisia toiston tekemiä ”totuuksia” pyrimme oikaisemaan. Pyrimme myös vilpittömästi tuomaan esille näkökulmia, jotka jäävät syystä tai toisesta valtamediassa marginaaleihin tai jopa kokonaan käsittelemättä. Se ei missään tapauksessa tarkoita vaihtoehtoisia faktoja.

TH: Mitkä ovat keskeisimmät näkemyserosi Vasemmistoliiton valtavirran kanssa? Millainen edustamiesi näkemysten asema on Vasemmistoliitossa nyt?

KK: Arvopohjani on vasemmistoliiton kanssa melko yhteneväinen: vapaus, tasa-arvo ja rauha ovat tärkeitä tavoitteita. En kuitenkaan perusta ideologioista ja dogmeista. Hämmennyn kaikenlaisista ”puhdasoppisuuden” vaatimuksista. Vasemmistolaisuuttani on kyseenalaistettu muutamaan otteeseen tyyliin ”miten voit olla vasemmistolainen, kun ajattelet noin?” Kysymykseen kätkeytyy ajatus siitä, että on jokin tietty, oikea tapa olla vasemmistolainen.

Minä näen monia tapoja olla vasemmistolainen, enkä halua tulla määritellyksi minkään tietyn tavan kautta. Ideologioista vapautumaan pyrkivälle ”tolkun politiikalle” olisi nähdäkseni olemassa yhteiskunnallista tilausta ja vasemmistoliitossa olisi potentiaalia toimia tällaisen politiikan airuena ja laajasti puhuttelevana kansanliikkeenä, mutta valitettavasti tätä potentiaalia puolueessa syö ainakin äänekäs ja ristiriitojen täyteinen feministinen suuntaus.

TH: Miten suhtaudut turvapaikanhakijoihin?

KK: Neutraalisti, kuin keneen tahansa toiseen ihmiseen. Pidän heitä ihmisinä, joilla on omat hyvät ja huonot puolensa, kuten meissä kaikissa. Mikäli tarkoitus on kuitenkin kysyä suhtautumisesta pakolaiskriisiin ja turvapaikkakysymyksiin, niin ajatteluani määrittää vain ja ainoastaan se tosiseikka, että Suomi ei voi ottaa kaikkia maailman kärsiviä vastaan. Palautuslentojen ja välimeren hukkumiskuolemien herättämien kipeiden, ihmisyyttämme punnitsevien tuntemusten pitäisi olla meille kaikille opetus siitä, että hallitsematon maahanmuutto on omiaan tuottamaan näitä tilanteita, jotka ovat epämiellyttäviä ja tuskallisia meille kaikille.

Turvapaikkajärjestelmän on oltava uskottava ja se vaatii sitä, että kielteiset päätökset toimeenpannaan eikä laittomuuksia katsota läpi sormien. Se, että turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön yrityksiin suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella, on jokaisen turvapaikan hakijan edun ja oikeusturvan kannalta välttämätöntä. Pakolaisuus toisessa maassa ei ole ensisijaista, jos maan sisäinen pakolaisuus on mahdollista.

TH: Miten suhtaudut ilmastonmuutokseen?

KK: Terveellä epäilyllä. En koe tarvetta olla jyrkästi mitään mieltä, enkä kyseenalaista toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nykytiedon varassa. Tässä, kuten hyvin monissa muissakin asioissa on kuitenkin pakko vain todeta, että kun itsellä ei ole mitään kompetenssia ottaa asiaan kantaa, on heittäydyttävä asiantuntijoiden varaan. Ilmastonmuutoksenkaan osalta tieteen kenttä ei näytä olevan yhteneväinen ja asiantuntijatkin ovat erehtyväisiä. En näe perustetta sille, että totuus voitaisiin alistaa asiantuntijoiden enemmistön näkemyksille, jos vastakkaisiakin hyvin perusteltuja näkemyksiä kentältä löytyy. Tiedollisen epävarmuuden kanssa on vain tultava toimeen ja viisaus asuu aina epävarmuudessa, joka ottaa erehtymisen mahdollisuuden huomioon.

TH: Miten luonnehtisit näitä ilmastonmuutoskantoja, ovatko ne ilmastonmuutosskeptisiä?[1]

KK: Kari Arvolan kirjoitus on kaleidoskooppi-osastossa, joka on ns. mielipide-palsta, eli teksti ei välttämättä edusta Vastavalkean kantaa. Nähdäkseni kirjoitus sisältää ilmastoskeptisismiä, mutta ei denialismia.

Oma kirjoitukseni puolestaan on uutisartikkeli, joka referoi The Daily Mailissa julkaistua haastattelua. Se ei siis ole kannanotto ollenkaan, jos sitä kysyt?

TH: Millaisia konflikteja sinulla on ollut feministien kanssa?

KK: Joku on ehkä joskus poistanut facebook-kavereista, eipä juuri muuta. Tulen yleensä toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Jos kritisoin feminismiä, se johtuu sen ristiriitaisuudesta: Jos esittää, ettei sukupuolella ole merkitystä ja sitten kannattaa sukupuolikiintiöitä…tai jos ei halua ymmärtää monikulttuurisuuspolitiikan kritiikkiä, vaikka esim. Yhdysvaltalaisen filosofin Susan Moller Okinin mukaan monikulttuurisuusteoretisointi ja feminismi ovat keskenään ristiriitaisia ajatusrakennelmia.

TH: Oletko sosialisti? (tällä viittaan vasemmistoliitossa yhä jatkuvaan keskusteluun sosialismista, ja monethan eivät tähän koe haluavansa/osaavansa vastata)

KK: En seuraa mitään poliittista ideologiaa ainakaan puhtaasti, mutta maailmankatsomukseltani olen eksistentialisti.

TH: Mitä ajattelet esimerkiksi tästä Jokke Karjalaisen tekstistä vasemmistosta?[2]

KK: Allekirjoitan lähes täysin. Valtaosa vasemmistosta on sortunut Brexit- ja Trump-ilmiöiden kauhisteluun ja asemoinut itsensä niiden puolesta äänestäneiden yläpuolelle, kun oikeasti pitäisi ottaa opiksi. Toimivassa demokratiassa ”väärin” äänestävä enemmistö kertoo ”oikean” vaihtoehdon puuttumisesta.

TH: Esiintyykö Vastavalkean sivuilla sinusta salaliittoteorioita?

KK: En sano, etteikö joskus olisi voinut esiintyä mitään siihen viittaavaa, mutta usein salaliittoteorioista syytellään turhaan tai leimaamistarkoituksessa. Ymmärrän salaliittoteoriasyytökset, jos joku oikeasti puhuu ihan tosissaan kuunatseista tai reptiliaaneista, mutta esimerkiksi cui bono -kysymyksillä tai false flag -iskujen mahdollisuuksilla spekulointi ja vaihtoehtoisten tulkintojen esittäminen uutistapahtumista, joista faktoja on vähän, on usein varsin perusteltua.

TH: Onko vasemmistoliitto suvaitsevainen vai suvaitsematon toisinajattelijoitaan kohtaan?

KK: Osa porukasta ymmärtää hyvinkin erilaisia näkökulmia, mutta valitettavasti löytyy myös sellaista poliittista fundamentalismia, joka ei tahdo suvaita erimielisiä.

TH: Ketkä ovat tärkeät hengenheimolaisesi vasemmistoliitossa? Entä erimieliset?

KK: Varsinaisia hengenheimolaisia löytyy eri puolueista. Vasemmistossa en varmaan ole kaikkiin törmännytkään, joten en halua lähteä nimeämään. Asiakohtaisesti löytyy aina molempia.

TH: Ja kerrotko vielä, jos sinulla poliittisia esikuvia vasemmistossa tai muualla?

KK: Vaclav Havel on epäideologisuudessaan ollut hyvin samaistuttava hahmo elämänkertakirjan perusteella. Suomesta ehkä Urho Kekkonen ja Paavo Väyrynen. Ajattelijoista Jean-Paul Sartre.

 

Ja tässä sitten se osa, mikä edellisestä päätyi itse artikkeliin:

”VASTAVALKEAAN kirjoittava Vasemmistoliiton Kimmo Kautio ei halua olla lähtökohtaisesti jyrkästi mieltä asioista.

Ilmastonmuutokseen Kautio suhtautuu ”terveellä epäilyllä”. Hän ei kyseenalaista toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta muistuttaa, että tieteen kenttä ei ole yksimielinen.

Riidoissa Kautio ei ole kenenkään kanssa, vaikka feministien kanssa on ollut pientä kärhämää. Kaution mielestä feminismi ja monikulttuurisuus ovat keskenään ristiriidassa, ja monikulttuurisuutta usein kannattavat feministit eivät ymmärrä monikulttuurisuuspolitiikan kritiikkiä.

Kaution mukaan Vastavalkealla ei ole erityistä agendaa. Hän halusi lähteä mukaan, koska hänestä Vastavalkea on parissa vuodessa noussut suomalaisen ”vaihtoehtoisen median” kärkikastiin.

”Olemme tarkkoja, ettemme julista totuuksina asioita, joita ei missään ole pitäviksi totuuksiksi todistettu. Pyrimme vilpittömästi tuomaan esille näkökulmia, jotka jäävät valta­mediassa marginaaleihin”, Kautio sanoo.”

 

Lähde:

Tiina Heikkilä, Petri Jääskeläinen, Voima 5.5.2017: ”Antaa kaikkien kukkien kukkia”

http://voima.fi/artikkeli/2017/antaa-kaikkien-kukkien-kukkia/

Viittaukset:

[1] Tässä Heikkilä viittaa viestissä linkittämiinsä Vastavalkean artikkeleihin:

Kari Arvola, Vastavalkea  15.1.2016: ”Ilmastonmuutos EU:n valtti energiapelissä” https://vastavalkea.fi/2016/01/15/ilmastonmuutos-eun-valtti-energiapelissa/

Kimmo Kautio, Vastavalkea 6.2.2017: ”Tuore paljastus tietojen manipuloinnista sähköistää ilmastokeskustelua” https://vastavalkea.fi/2017/02/06/tuore-paljastus-tietojen-manipuloinnista-sahkoistaa-ilmastokeskustelua/

 

[2] Jokke Karjalainen, Vastavalkea 9.4.2017: ”Konservatiivihuijaus, liberaalikupla ja lisääntyvä tietoisuus”

https://vastavalkea.fi/2017/04/09/konservatiivihuijaus-liberaalikupla-ja-lisaantyva-tietoisuus/