Viidestä eri alojen asiantuntijasta koostuva asiantuntijaryhmä esitti perjantaina 23.1. Sitran julkaisemassa ansioturvareformissaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä 250 päivään. Esitys on nykyisessä työllisyystilanteessa järjetön, kun pula on viime kädessä työpaikoista, eikä niinkään työvoimasta. Työttömiä on maassamme kaikki tilastoista erilaisin silmänkääntötempuin piilotetut huomioiden jo lähes puoli miljoonaa.

Sen lisäksi, että lyhentäminen olisi suora leikkaus työttömyysturvaan, se romuttaisi toteutuessaan koko aktiivisen työvoimapolitiikan muuten surkean historian parhaan uudistuksen, eli omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Opiskelun ajalta saatava ansioturva on mahdollistanut monelle perheelliselle ja asuntovelkaisellekin uuden ammatin opiskelun päätoimisesti ja taloudellisesti turvatussa asemassa. Se on parhaimmillaan kannustanut opiskeluun nopeutetussa tahdissa ja aloittamaan opinnot mahdollisimman pian heti työttömyyden alusta.

Työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua tulisi romuttamisen sijasta kehittää kattamaan kaikenlainen opiskelu. Työvoimaviranomaisten mielivaltainen harkintavalta tulee poistaa ja mahdollistaa työttömälle hänen yksilöllisten intressiensä ja motivaationsa mukainen opiskelu. Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) on esittänyt, että ansiosidonnaista voitaisiin määrätyin ehdoin käyttää palkkatukena. Itse esitän, että ansiosidonnainen voisi toimia samaan tapaan myös aloittavan yrittäjän starttirahana. 500-päiväinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha mahdollistaa monenlaisen yhteiskunnallisesti hyödyllisen toimeliaisuuden, mikäli sitä ei työttömän mielivaltaisella kepittämisellä turhaan suitsita.