EUROVAALITEEMAT 2019

Puolueettomuuspolitiikan perintöön nojaten Suomi voi olla kokoaan suurempi Euroopassa

Euroopan unionin liittovaltiokehitys on määrätietoisesti torjuttava. Lisää EU:ta ei ole mikään toimiva patenttiratkaisu kaikkiin Euroopan kohtaamiin ongelmiin.

Euroalueen hallittuun purkamiseen on varauduttava ja valmistauduttava. Euro on epäonnistunut ja se tulee myöntää. Se, että eurooppalaisen matkailijan rahanvaihto olisi helpompaa, ei ole kestävä peruste ylläpitää monille jäsenmaille vahingollista valuuttajärjestelmää.

Yksimielisyysvaatimuksista Euroopan vakausmekanismin ja muiden tärkeiden toimielinten kohdalla ei saa tinkiä. Suomen päätösvalta on luovuttamaton. Suomalaisten veronmaksajien rahoja ei luovuteta määräenemmistöllä päätettäväksi.

Euroopassa on harjoitettava hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Turvapaikanhakijoiden etuuksien harmonisointi EU-alueella on toteutettava. Turvapaikkaa ei voi kilpailuttaa ja valita parasta tarjousta. Dublin-asetuksesta on pidettävä kiinni.

EU:n militarisointia ei voi hyväksyä. EU:n tärkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen tehtävä on rauhantyö. Siinä tulee kunnioittaa ja noudattaa rauhantyössä kunnostautuneiden ja puolueettomuuden perinteestä tunnettujen maiden esimerkkiä ETYJ-hengessä.

Venäjä-pakotteet tulee purkaa. Euroopan on syytä älyllisesti rehellisesti todeta tosiasiat. Krim ei palaa takaisin Ukrainaan kuin sotimalla, vaikka sahaisimme omaa oksaamme maailman tappiin asti. Euroopan unionin tulee olla jäsenmaidensa hyviä suhteita kaikkiin suuntiin vaaliva yhteisö, joka ei pakota sotilaallisesti liittoutumattomia jäsenmaita valitsemaan puoliaan.

Euroopan komission valintamenettelyn ja kokoonpanon tulee perustua eurovaalien tulokseen.


EDUSKUNTAVAALITEEMAT 2019

PIENEN KANSAN VOIMA ON YHTENÄISYYDESSÄ

Suomi on jakautunut ja keskusteluilmapiiri monissa asioissa polarisoitunut ja tulehtunut. Sosiaalinen media ruokkii raivoa, leimaamista ja lynkkausmielialaa. Meidän on opittava elämään uudessa ajassa. Pieni kansa voi nousta kokoaan suuremmaksi vain yhdessä. Kuunnellaan ja ymmärretään toisiamme.

PIENEN MAAN SUURUUS ON PUOLUEETTOMUUDESSA

Suomi on hukannut perinteisen ulkopoliittisen linjansa, jossa se toimii suurvaltojen ristiriidoissa enemmän lääkärinä, kuin tuomarina. Nato-kuiskuttelijat haluavat pienentää Suomen ja tuhota maineemme rauhantyössä. Vain puolueettomuuspolitiikan perinteitä kunnioittaen Suomi voi olla kokoaan suurempi rauhanvälittämisen suurvalta.


TAVOITTEITANI KANSANEDUSTAJANA:

TOLKUN IHMISTEN POLITIIKKA

Valtiomiesten tehtävä on vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä. Kansalaisten huolia on nostettava julkiseen keskusteluun ilman tabuja. Keskustelun polarisoiminen ja kuplautuminen ovat uhkia yhteiskuntarauhalle.

TAITETUN INDEKSIN KORJAAMINEN

työeläkkeiden taitettu indeksi tulee palauttaa palkkatasoindeksiksi. Eläkerahastojen kestävyyden turvaamiseksi ja jättieläkkeiden estämiseksi eläkejärjestelmään on säädettävä eläkepalkka- tai eläkekatto.

KORRUPTION KITKEMINEN

Rakenteellisen korruption kitkentään on kiinnitettävä huomiota. Korruption tutkintaan tarvitaan lisää resursseja, toimivat ilmoituskanavat on luotava ja ilmoittajan suojaa vahvistettava. Vaikenemisen kulttuuri on murrettava.

DEMOKRATIAN VAHVISTAMINEN

Demokratiaa on vahvistettava. Jako pienpuolueisiin ja eduskuntapuolueisiin on lopetettava. Jokaisen eduskuntavaaleihin osallistuneen puoluerekisteriin merkityn puolueen puheenjohtajalle tulisi taata kansanedustajan paikka. Puolueiden tai presidenttiehdokkaiden kannattajakorttikeräykset ja ehdokkaiden valitsijayhdistysten perustaminen on voitava toteuttaa verkossa. Kansalaisaloite.fi on tähän valmis ja toimiva alusta.

Kansanedustajien istuminen monilla palleilla on kiellettävä. Kansanedustajien on edustettava ennen kaikkea Suomea. Kansanedustajien ei pidä istua kuntien eikä maakuntien päättävissä elimissä. Ruotsissa parlamentin jäsenet eivät voi osallistua kuntapolitiikkaan. Europarlamentaarikot eivät voi osallistua kansalliseen päätöksentekoon.

LASTEN OIKEUS YHTEEN KOTIIN JA TASA-ARVOINEN VANHEMMUUS

Vanhempien eroista kärsii vuosittain liian moni lapsi. Liian moni lapsi menettää kiintopisteen elämässään: Yhden kodin ja turvallisen perheen. Parisuhdeneuvontaan on panostettava lasten aseman turvaamiseksi erityisesti ennen ja jälkeen ensimmäisen lapsen syntymän. Myös syntyvyys todennäköisesti paranee, kun parisuhteet kestävät lapsen syntymän jälkeiset muutokset ja mullistukset.

Pienten lasten erovanhempien tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa on edistettävä. Vuoroasuminen on tunnistettava, vastuut ja velvollisuudet jaettava tasan. Elatusmaksut ja lapsilisät on mietittävä uudelleen jaetun ja tasa-arvoisen vanhemmuuden mukaisesti.

EUROERON VALMISTELU

Euroeroa on ryhdyttävä valmistelemaan Suomen valtiollisen itsenäisyyden ja yhteiskuntarauhan turvaamiseksi sekä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi.


VAALILUPAUKSET, MIKÄLI TULEN VALITUKSI

Lupaan erota kaikista kunnallisista luottamustoimistani, mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi.

Lupaan käyttää kansanedustajan arvovaltaa harkiten ja valtiomiesmäisesti.


LISÄKSI TÄHTILIIKKEEN EHDOKKAANA SITOUDUN

  1. puolustamaan Suomen itsenäisyyttä vastustamalla hallitsematonta globalisaatiota ja Euroopan ylikansallista yhdentymistä,
  2. puolustamaan Suomen puolueettomuutta vastustamalla Suomen sotilaallista liittoutumista sekä suoran Nato-jäsenyyden kautta että kehittämällä Euroopan unionia sotilasliitoksi,
  3. kannattamaan hallittua siirtolaisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaa,
  4. taistelemaan köyhyyden poistamiseksi ja tasa-arvon toteuttamiseksi kaikkialla,
  5. vahvistamaan sekä maaseudun ja maakuntien elinvoimaa että suurkaupunkien asukkaiden hyvinvointia vastustamalla keskittävää metropolipolitiikkaa.

KAMPANJAN KANSALAISALOITTEET