Suomalaisen talouskeskustelun olohuoneessa on elefantti. Keskeinen yksittäinen tekijä surkean taloustilanteemme taustalla on euro. Euron ulkoinen arvo ei jousta Suomen vientiteollisuuden eikä taloutemme tarpeiden mukaan, mikä on vakavasti haitannut vientisektorimme kehitystä. Suomen on valmistauduttava eurosta eroamiseen.

Suomen talouden tulevaisuutta ei voi jättää roikkumaan Brysselin hirteen. Maailmantalouden ennusmittarit kertovat, että maailman seitsemästä suurimmasta taloudesta kuusi tulee olemaan nousevia talouksia Kiinan, Intian ja Indonesian johdolla, kun taas EU:n osuus maailman bruttokansantuotteesta putoaa alle 10 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

BRICS-maiden taloudellinen vaikutusvalta kasvaa tulevaisuudessa muun muassa teollisuusmaiden kustannuksella. Niiden yhteenlasketun bruttokansantuotteen on arvioitu nousevan peräti 50 prosenttiin maailman bruttokansantuotteesta jo vuoteen 2030 mennessä. Uusien maiden liittyminen nopeuttaa kehitystä. BRICS-maat ovat yhdessä riittävän vahvoja haastamaan dollarin määräävän aseman.

Suomen on kirjoitettava itsensä sisään Aasian nousuun. Venäjä on taloutemme tulevaisuudelle tärkeä kumppani ja portti Aasiaan. Brysselistä ja Washingtonista ohjattuun rautaesirippujen ja kauppasaartojen rakentamiseen ei pitäisi osallistua.

Business Finland on vuonna 2020 laaditussa skenaariotyössään jakaantuneesta maailmasta todennut, että tässä suurvaltapelissä Suomen paine valita puolensa kasvaa, mutta Suomella on kyvykkyyttä toimia omaksi edukseen suurvaltojen välissä. EU ei ole ratkaisu. Se näyttäytyy Aasiassa idealistisena norminviejänä, joka synnyttää enemmän epäilyksiä, kuin rakentaa luottamusta.

Ukrainan sodan myötä maamme johto lähti mukaan kaikkiin talouspakotteisiin ja tempoilemaan ulkopoliittiselle linjalle, joka koituu myös taloutemme turmioksi.

#eduskuntavaalit2023 #politiikka #vapaudenliitto

Kotisivut: https://www.kimmokautio.com

Sosiaalinen media:

https://twitter.com/Kimmo_Kautio

https://www.facebook.com/kkautio/

https://www.tiktok.com/@kimmokautio

https://www.instagram.com/kautio/