Erottuani perussuomalaisista lupasin, että jätän puolueen mandaatilla saadut luottamustehtäväni, kuten korrektia on.

Tällä erää viimeisekseni jääneessä Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 20.4. oli käsittelyssä lastensuojelun luonapitokorvauksen korotus.

Asia jätettiin edellisessä lautakunnan kokouksessa pöydälle. Esitin pöydällepanon yhteydessä toiveen, että lautakunta saa selvityksen vastaavien korvausten tasosta muissa hyvinvointialueen kunnissa. Kävi ilmi, että verrokkikunnissa taso vastasi Hämeenlinnan korotusta edeltävää tasoa.

Palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä Hämeenlinnan kaupungilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta katsoin, että ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa luoda ei-välttämättömiä lisämenoja, vaan päätöksenteko näistä asioista kuuluu hyvinvointialueen päätöksentekoelimille.

Kun eri toiminnoissa olevia kaupunkikohtaisia eroja – joita muuten löytyy yllättävissäkin asioissa – ryhdytään hyvinvointialueen puitteissa yhtenäistämään, saatetaan tällaisella päätöksellä alueen suurimmassa kunnassa luoda paine tehdä Hämeenlinnan käytännöstä koko maakuntaa koskeva käytäntö ja siinä tapauksessa kustannusvaikutukset ulottuvat lopulta Hämeenlinnaa laajemmalle, koko hyvinvointialueelle.

On todettava, että esityksen selostusosassa mainittu perustelu, jossa vedotaan siihen, etteivät huostaanotettujen lasten vanhemmat saa lapsilisää, on erikoinen, koska lapsilisä yhdestä lapsesta on vuoden 2022 tiedoilla 94,88 euroa kuukaudessa, joka tekee hieman reilut 3 euroa päivässä.

Toimeentulotuella elävän vanhemman saama päiväkohtainen toimeentulotuen lapsikorotuksen perusosa yhdestä lapsesta on 10-12 euroa päivässä lapsen iästä riippuen. Monessa kunnassa luonapitokorvaukset maksetaan tämän mukaan.

Hämeenlinna päätti nyt ryhtyä maksamaan yli 7-vuotiaiden huostaanotettujen lasten vanhemmille 20 euroa päivässä luonapitopäiviltä.

Muun muassa näistä syistä tein muutosesityksen, että lautakunta päättäisi pitää luonapitokorvaukset ennallaan, samalla tasolla muiden alueen kuntien kanssa. Esitys ei saanut kannatusta.

Linkki pöytäkirjaan