Sain Facebook-sivulleni kysymyksen: ”Tunnetko rahan luontimekanismin ja näetkö tarpeelliseksi muuttaa sitä?” Itse voin vastata, että tunnen perusperiaatteen, mutta kuinka moni asiaan yhtään perehtymätön kansalainen oikeasti tietää, kuinka rahaa luodaan? Käsi ylös, kuka kuvittelee vielä pankkien lainaavan vain tallettajiensa rahoja? Itsekin kuuluin tähän joukkoon vielä noin vuosi takaperin. Virheelliset kuvitelmat rahanluontijärjestelmästä tekevät talousviisaiden puheesta kansan korvissa munkkilatinaa, joten suosittelen itse kutakin perehtymään asiaan. Linkki aiheesta kirjoituksen lopussa.

Rahan luovat yksityiset pankit myöntämällä lainoja, joista ne laskuttavat korkoa. Lähes kaikki raha on siis olemassa siitä syystä, että joku on jossain ottanut velkaa. Rahan luontijärjestelmä on siis velkaperusteinen. Yksityiset pankit luovat rahaa ja laskuttavat korkoa tehdäkseen omistajilleen voittoa. Seuraavassa lyhyt video siitä, mitä raha on (tekstityksen suomeksi saa videon alapalkin ikonista):

Mielestäni rahan luontijärjestelmän velkaperusteisuus tulisi katkaista. Siis siirtyä 100% reservivaatimukseen, että pankit todella lainaisivat vain sitä rahaa, joka niihin on talletettu. Viime vuodet ovat osoittaneet, etteivät pankit kykene kantamaan rahanluontiin liittyvää vastuutaan. Niiden intresseissä on luoda jatkuvasti lisää velkaa, koska niiden liiketoiminta perustuu korkotuloihin. Velkarahajärjestelmä on epävakaa. Pankkien ei voida antaa kaatua, koska niiden kaatuessa häviää rahaa kierrosta, jolloin niitä tuetaan kansalaisten kustannuksella. Oravanpyörä on loputon.

On tärkeää ymmärtää, että epävakaata velkarahajärjestelmää vastaan ei kuitenkaan ole viisasta kapinoida pyrkimällä velkaantumisen taittamiseen, sillä nykytilanteessa leikkauspolitiikka vain syventää ahdinkoa. Päinvastoin, leikkaaminen ja säästäminen tukee velkarahajärjestelmää. Uutta rahaa talouden elvyttämiseksi on saatavilla vain velanoton kautta ja juuri nyt velkaa tarjotaan meille negatiivisella korolla.

Pidemmällä tähtäimellä tarvitsemme rahareformin. Rahan luontioikeus tulisi siirtää yksityisiltä pankeilta julkisen vallan haltuun. Velkaperusteisuus rahanluonnista pitäisi poistaa ja sen sijaan luoda rahaa velattomasti esimerkiksi julkisen kulutuksen tai kansalaisten perustulon kautta. Olisi siirryttävä talousoligarkiasta kohti talousdemokratiaa, jossa talous- ja rahavalta siirretään takaisin demokraattisen päätöksenteon piiriin.

Rahareformi edistäisi tasa-arvoa, kun rahaa luotaisiin kaikkien tarpeiden tyydyttämiseksi, eikä vain yksityisten pankkien voitontavoitteluun. Julkisten investointien rahoittaminen olisi huomattavasti helpompaa. Ostovoima lisääntyisi velkarahan osuuden vähentyessä ja vakaampi talous ja pienemmät korkomenot tukisivat yrittäjyyttä.
Rahan luontimekanismeista, talousdemokratiasta ja rahareformista voi lukea lisää Talousdemokratia.fi -sivustolla.