Katso ehdokkaan esittely videolta. Muut Rakkaudesta Hämeenlinnaan -videosarjan videot löydät niiden ilmestyttyä täältä.
 1. Lapset, nuoret ja perheet
 • Lasten ja nuorten harrastamisen edellytyksistä huolehdittava, kustannusten karkaamista torjuttava.
 • Kiusaamiselle ja kouluväkivallalle laitettava stoppi.
 • Kiekkopysäköinti koko kaupunkiin ja ilmaista pysäköintiä asemanseudulle. Näin tuetaan työssäkäyviä ja padotaan kuntalaisten kasvavaa kustannus- ja verorasitusta.
 • Omakotitaloja on tällä hetkellä tarjolla rajallisesti. Edullista tonttitarjontaa lisää mm. pitäjiin, jolloin Hämeenlinnaan kannattaa muuttaa ja perustaa perhe.
 • Lastensuojelu ja lapsiperheiden tukipalvelut kuntoon, jotta lastensuojeluun ei jouduttaisi turvautumaan niin usein. Tämä tarkoittaa mm. matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen vahvistamista.

2. Laadukkaat peruspalvelut

 • Peruspalvelut, kuten koulu, päiväkoti ja terveyspalvelut pitää saada läheltä ja laadukkaasti.
 • Laadukkaat peruspalvelut ovat elinvoiman tekijä. Hyvien peruspalvelujen Hämeenlinnassa on hyvä asua.
 • Hyvien peruspalvelujen ehdoton edellytys on vahva talous.

3. Pitkäjänteisyyttä kehittämiseen

 • Hämeenlinnalla on kaikki syy luottaa vahvuuksiinsa; hyvään perhearkeen, rauhallisuuteen, turvallisuuteen ja harrastus- ja luontomahdollisuuksiin.
 • Hullujen hankkeiden, kuten parkkihallien ja areenoiden sijasta perusasiat keskiöön!
 • Poistetaan kaavamääräyksistä pysäköintivelvoite. Rakennuttajille selvä viesti markkinaehtoisuudesta.
 • Linjataan kyläkoulujen, päiväkotien ja terveysasemien säilyttämisestä pitkäjänteisesti ja lisätään näin luottamusta ja ennustettavuutta tulevaisuuteen. Lakkautusuhan alla olevan kyläkoulun varaan ei perheissä rakenneta tulevaisuutta!